Den här artikeln har översatts automatiskt.Se originalartikel

Hur man utför grundläggande analys

Datum för publicering:

Hur man genomför grundläggande analys - Lästid: ca 4 minuter

Innan du fördjupar dig i krypto är det viktigt att utveckla ett ramverk för att utvärdera potentiella affärer och DYOR. Att bedöma kärnvärdesförslag, funktionalitet, gemenskapsstorlek, unikhet och marknadsmöjligheter är några av de många områden du kan utforska i detalj.

På grund av kryptovalutors flyktiga natur dyker lönsamma marknadsspel upp varje dag – men inte utan inneboende risk. Se till att ha stablecoins i din arsenal att distribuera med ett ögonblicks varsel för att fånga marknadsmöjligheter som dyker upp.

        

  I denna

Artikel

Komma igång

Bedöma riskfaktorer

Börsvärde

Transaktionsvolym

Total utvecklingsaktivitet

        

__________________________________________________

Komma igång

Att bekanta dig med marknaden och lära dig om de ledande och framväxande valutorna tillsammans med deras olika marknadssektorer kan hjälpa dig att bygga en motståndskraftig portfölj för att klara de oundvikliga stormarna som ligger framför dig.

När du har begränsat dina kryptoprospekt, börja med att kolla online för att se om projektet har släppt en vitbok , eftersom dessa vanligtvis tillhandahåller en färdplan och tokenomics för kryptovalutan och detaljer om teamet som utvecklar den. De beskriver också hur kryptovalutan fungerar och packar upp de unika värdeförslagen.

Följande är några frågor på hög nivå som du kan ställa dig själv inför ditt nästa kryptoköp för att bedöma dess kvalitet tidigt i forskningsprocessen:

  1. Hur djupt behövde du gräva för att upptäcka denna valuta? Har de en stark marknadsföringsnärvaro?
  2. Är token grundad på ljudmodeller av tokenomics? Har tidiga investerare en betydande del av det totala utbudet och i så fall, finns det strategiska intjänandeperioder på plats?
  3. Upphetsar teamet och rådgivarna dig? Har de haft framgång tidigare? Är de involverade i samhället på Twitter eller dyker de upp på tekniska konferenser?
  4. Vad har du hört om vinrankan? Vad är marknadssentimentet för ditt val och är nyhetsbevakningen positiv eller negativ?
  5. Har denna kryptovaluta en stark gemenskap som tror på den eller drivs stödbasen främst av spekulation?
  6. När du läste whitepaper fick du intrycket att laget har en dröm som hävdar att dess token kommer att göra allt? Mynt som lovar månen kanske inte har det underliggande kapitalet, kan vara baserade på underutvecklad eller opålitlig teknologi och förstår sannolikt inte avvägningarna mellan specifika algoritmer och protokoll.

Med tanke på kryptoutrymmets känsliga, oreglerade karaktär i kombination med vanliga, dramatiska prisfluktuationer bör du komma förberedd. Håll dig på toppen av marknaden med forskning och analys för att stabilisera din inträde och säkra exponeringen under volatilitet.

Om du vill analysera dina mål ytterligare kan du ställa dig själv följande frågor:

  1. Är dessa tokens väletablerade eller i sin linda?
  2. Är dessa projekt störande eller ett alternativ till ett befintligt projekt?
  3. Har de liknande risknivåer? Om så är fallet, är jag bekväm med det?

Det är upp till dig att bestämma dina värderingar, riskaptit och vald diversifieringsnivå - sträva efter att hitta ditt lyckliga medium.

__________________________________________________

Bedöma riskfaktorer

Bekantskap med marknaden och diversifiering över otaliga branscher är en bra början, men att bedöma utsikterna för ett potentiellt köp kan gå långt utöver kvalitativ analys. Vilka andra sätt kan du utvärdera en kryptovaluta?

__________________________________________________

Börsvärde

Ett av de första stegen när man bedömer kryptovaluta är att förstå dess marknadsvärde, vilket återspeglar den nuvarande marknadsandelen. Detta kan göras på Coinmarketcap eller Coingecko, bland flera andra tjänster.

Konsensus bland kryptogemenskapen är att ju större marknadsvärde ett mynt har, desto färre risker kan det innebära. Å andra sidan kan de med mindre marknadsvärden representera betydande möjligheter men kan vara förknippade med en högre volatilitet.

Marknadsvärdet kan beräknas genom att multiplicera det aktuella marknadspriset på ett mynt eller token med det totala cirkulerande utbudet.

Börsvärde = Aktuellt pris x Cirkulerande utbud

Du kan använda börsvärdet för en token eller ett mynt som ett verktyg i din kryptoverktygslåda för att grovt förutse vad börsvärdet kommer att vara ett eller två år från nu. Det är dock viktigt att komma ihåg protokollen kring tokenproduktion och cirkulation.

Detta kan vara betydande som om du förväntar dig en tillväxt på 20 % av börsvärdet under de kommande två åren, men de totala utsläppen fortsätter att överstiga den siffran, värdet på myntet och dess långsiktiga potential kommer oundvikligen att minska.

__________________________________________________

Transaktionsvolym

Du har hittat en solid kryptovaluta och den har ett sunt marknadsvärde men dess transaktionsvolym är på ATL. Att analysera transaktionsvolymen för en kryptovaluta kan belysa hur innehavare använder en kryptovaluta.

Var försiktig med kryptovalutor som uppvisar låg, sällsynt eller oregelbunden handelsaktivitet och volym eftersom detta kan tyda på brist på legitima användningsfall, otillräckligt stöd från samhället, låg likviditet eller möjligen ett dött projekt.

__________________________________________________

Total utvecklingsaktivitet

En av de mer avancerade taktikerna när man analyserar en kryptovalutas tillväxtpotential finns i offentliga kodförråd .

Att göra en utvärdering av hur organiserat förvaret är , det totala antalet bidragsgivare och hur ofta allvarliga problem har rapporterats ger ovärderlig insikt om utvecklarkompetens. Det totala antalet aktiva bidragsgivare är också ett viktigt mått för att mäta framsteg eftersom en ensam utvecklare som löser problem eller buggar inte är hållbart och kan leda till en övergiven kryptovaluta.

För dem med en djupgående förståelse för välskriven, framtidsinriktad kod, utforska koden och granska hur väl den är dokumenterad, kontrollera om det finns en robust testmiljö och observera om koden är designad på ett logiskt och exakt sätt är ett säkert sätt att komma in i skaparens huvud.

Du kan avgöra utvecklarnas kompetens och engagemang baserat på kodens kvalitet och avgöra om detta är ett hållbart projekt.

När du har genomfört en noggrann due diligence kommer du att vilja bekanta dig med grunderna för handel   på ProBit Global om du inte har gjort det.

Relaterade artiklar