บทความนี้แปลโดยคอมพิวเตอร์ดูบทความต้นฉบับ

Layer 1 vs Layer 2 Blockchains: ความแตกต่างคืออะไร?

วันที่เผยแพร่:

Layer 1 vs Layer 2 Blockchains: ความแตกต่างคืออะไร? - เวลาอ่าน: ประมาณ 3 นาที

เทคโนโลยี Blockchain มีการพัฒนาอย่างรวดเร็วและมีความก้าวหน้าใหม่ ๆ เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง หนึ่งในความก้าวหน้าที่สำคัญที่สุดคือการพัฒนาโซลูชันบล็อกเชนเลเยอร์ 2 โซลูชันเหล่านี้ได้รับการออกแบบมาเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพและความสามารถในการปรับขนาดของเลเยอร์ 1 บล็อกเชนที่มีอยู่ ในบทความนี้ เราจะพูดถึงความแตกต่างระหว่างบล็อกเชนเลเยอร์ 1 และเลเยอร์ 2 รวมถึงข้อดีของโปรโตคอลบล็อกเชนแต่ละตัว

        

  ในเรื่องนี้

บทความ

บล็อคเชนชั้นที่ 1

  บล็อคเชนชั้นที่ 2

  ความแตกต่างระหว่างบล็อกเชนเลเยอร์ 1 และเลเยอร์ 2

        

______________________________________________

บล็อกเชนชั้นที่ 1

โซลูชันบล็อกเชนเลเยอร์ 1 เป็นเทคโนโลยีบล็อกเชนเลเยอร์แรก เป็นชั้นฐานของบล็อกเชน และธุรกรรมทั้งหมดจะถูกบันทึกไว้ที่นี่ หรือที่เรียกว่าโปรโตคอลชั้นฐาน พวกเขามีหน้าที่รับผิดชอบในการรักษาความปลอดภัยและความสมบูรณ์ของบล็อกเชน

ตัวอย่างของบล็อกเชน Layer 1 ได้แก่ Bitcoin, Litecoin และ Ethereum บล็อกเชนเหล่านี้มีการกระจายอำนาจโดยการออกแบบ หมายความว่าไม่ถูกควบคุมโดยหน่วยงานกลางใดๆ บล็อกเชนเลเยอร์ 1 ทำงานบน กลไกฉันทามติ ซึ่งใช้เพื่อตรวจสอบธุรกรรมและรักษาความสมบูรณ์ของบล็อกเชน กลไกที่เป็นเอกฉันท์เหล่านี้อาจแตกต่างกันไปและไม่ได้ขึ้นอยู่กับว่าบล็อกเชนนั้นเป็นเลเยอร์ 1 หรือเลเยอร์ 2

______________________________________________

บล็อคเชนชั้นที่ 2

โซลูชันบล็อกเชนเลเยอร์ 2 ถูกสร้างขึ้นบนบล็อกเชนเลเยอร์ 1 ที่มีอยู่ ได้รับการออกแบบมาเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพและความสามารถในการปรับขนาดของชั้นฐาน บล็อกเชนเลเยอร์ 2 หรือที่เรียกว่าโซลูชันออฟไลน์ใช้สัญญาอัจฉริยะเพื่อย้ายธุรกรรมออกจากบล็อกเชนหลัก ซึ่งช่วยลดจำนวนข้อมูลที่เลเยอร์ฐานต้องประมวลผล ในขณะที่ได้รับประโยชน์จากการรักษาความปลอดภัยของเลเยอร์ฐาน บล็อกเชนเลเยอร์ 2 ช่วยให้โครงการปรับขนาดและขยายไปสู่แอปพลิเคชันใหม่ได้

ตัวอย่างของโซลูชันบล็อกเชนเลเยอร์ 2 ได้แก่ Polygon และ Arbitrum ซึ่งทั้งสองอย่างนี้สร้างขึ้นบน เครือข่าย Ethereum โซลูชันเหล่านี้นำเสนอการประมวลผลธุรกรรมที่รวดเร็วและถูกกว่า ทำให้เหมาะสำหรับกรณีการใช้งาน เช่น ไมโครเพย์เมนต์และเกม

______________________________________________

ความแตกต่างระหว่างบล็อกเชนเลเยอร์ 1 และเลเยอร์ 2

ความแตกต่างที่สำคัญระหว่างบล็อกเชนเลเยอร์ 1 และเลเยอร์ 2 คือบล็อกเชนเลเยอร์ 2 ถูกสร้างขึ้นบนบล็อกเชนเลเยอร์ 1 ที่มีอยู่ ซึ่งช่วยให้บล็อกเชนเลเยอร์ 1 สามารถจัดการความปลอดภัยและความสมบูรณ์ของบล็อกเชนได้ ในขณะที่บล็อกเชนเลเยอร์ 2 ปรับปรุงประสิทธิภาพและความสามารถในการปรับขนาดของเลเยอร์พื้นฐานเหล่านี้

ข้อแตกต่างอีกประการหนึ่งคือบล็อกเชนเลเยอร์ 1 ได้รับการออกแบบให้กระจายอำนาจ ในขณะที่บล็อกเชนเลเยอร์ 2 นั้นรวมศูนย์มากกว่า เนื่องจากโซลูชันบล็อกเชนเลเยอร์ 2 ใช้สัญญาอัจฉริยะเพื่อย้ายธุรกรรมออกจากบล็อกเชนหลัก จึงต้องการการรวมศูนย์ในระดับหนึ่งเพื่อให้แน่ใจว่าธุรกรรมได้รับการตรวจสอบอย่างถูกต้อง

ในขณะที่สัญญาอัจฉริยะเหล่านี้ได้รับการตรวจสอบโดยหน่วยงานส่วนกลางนั้นจำเป็นสำหรับการทำงานที่เหมาะสมของโซลูชันเลเยอร์ 2 แต่ก็มาพร้อมกับการแลกเปลี่ยนบางอย่าง ตัวอย่างเช่น มันทำให้ระบบมีการกระจายอำนาจน้อยลงและมีความปลอดภัยน้อยลง

อย่างไรก็ตาม บล็อกเชนเลเยอร์ 2 นั้นเป็นผลมาจากวิวัฒนาการของเทคโนโลยีบล็อกเชน ข้อดีหลักอย่างหนึ่งของโซลูชันเลเยอร์ 2 คือให้การประมวลผลธุรกรรมที่รวดเร็วและถูกกว่า ซึ่งมีความสำคัญอย่างยิ่งสำหรับแอปพลิเคชันที่ต้องการปริมาณงานสูงและเวลาแฝงต่ำ โซลูชันเลเยอร์ 2 ช่วยให้สามารถประมวลผลธุรกรรมได้มากขึ้นต่อวินาที และลดเวลาที่ใช้ในการตรวจสอบความถูกต้องของธุรกรรม ทำให้เหมาะสำหรับกรณีการใช้งาน เช่น การเงินแบบกระจายอำนาจ (DeFi) และโทเค็นแบบใช้ร่วมกันไม่ได้ (NFT)

สรุปได้ว่าบล็อกเชนเลเยอร์ 1 และเลเยอร์ 2 มีบทบาทที่แตกต่างกันในระบบนิเวศบล็อกเชน บล็อกเชนเลเยอร์ 1 เป็นเลเยอร์พื้นฐานที่จัดการความปลอดภัยและความสมบูรณ์ของบล็อกเชน บล็อกเชนเลเยอร์ 2 ถูกสร้างขึ้นบนบล็อกเชนเลเยอร์ 1 ที่มีอยู่ ซึ่งออกแบบมาเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพและความสามารถในการปรับขนาดของบล็อกเชนเหล่านี้ แม้ว่าโซลูชันเลเยอร์ 2 จะให้การประมวลผลธุรกรรมที่รวดเร็วและถูกกว่า แต่ก็ต้องการการรวมศูนย์ในระดับหนึ่ง ซึ่งอาจส่งผลต่อความปลอดภัยและการกระจายอำนาจของระบบ

บทความที่เกี่ยวข้อง